نرخ بلیت ارزان استانبول با خطوط هوایی موجود

بلیط ارزان استانبول بلیت ارزان استانبول

بلیط ارزان استانبول بلیت ارزان استانبول

 

بلیط ارزان استانبول هواپیمایی معراج:
بلیط ارزان استانبول با هواپیمایی معراج تهران به استانبول
رفت از تهران به استانبول ۲۳:۴۵
برگشت از استانبول به تهران ۲:۲۵
با فاصله ۴ روزه
نرخ بلیت بزرگسال ۸۲۰ هزار تومان
نرخ بلیت کودک ۸۲۰ هزار تومان
نرخ بلیت نوزاد زیر دو سال ۲۰۰ هزارتومان

بلیت تهران به استانبول روزهای جمعه، دوشنبه و چهارشنبه از فردوگاه امام خمینی
بلیت استانبول به تهران شنبه، دوشنبه و سه شنبه
بلیط ارزان استانبول با ایرباس هواپیمایی قشم ایر
بلیط ارزان استانبول با هواپیمایی قشم ایر تهران به استانبول
رفت از تهران به استانبول ۰۰:۵۰
برگشت از استانبول به تهران ۳:۵۰
با فاصله ۱ تا ۷ روزه به نتخاب مسافر
نرخ بلیت بزرگسال ۹۹۰ هزارتومان
نرخ بلیت کودک ۹۹۰ هزارتومان
نرخ بلیت نوزاد زیر دو سال ۱۰۰ هزارتومان

بلیت تهران به استانبول هر روز
بلیت استانبول به تهران هر روز

 

بلیط ارزان استانبول با ایرباس هواپیمایی زاگرس
بلیط ارزان استانبول با هواپیمایی زاگرس تهران به استانبول
رفت از تهران به استانبول ۰۱:۱۵
برگشت از استانبول به تهران ۰۴:۱۵
با فاصله ۱ تا ۷ روزه به نتخاب مسافر
نرخ بلیت بزرگسال ۹۹۰ هزارتومان
نرخ بلیت کودک میلیون و ۹۹۰ هزارتومان
نرخ بلیت نوزاد زیر دو سال ۱۰۰ هزارتومان

بلیط ارزان استانبول فرودگاه آتاترک هواپیمایی قشم ایر

بلیط ارزان استانبول فرودگاه آتاترک هواپیمایی قشم ایر ساعت رفت از تهران هر روز ساعت ۵۰ دقیقه بامداد از تهران به استانبول

بازگشت از استانبول به تهران از فرودگاه اتاتورک استانبول ساعت ۳:۵۰ دقیقه صبح

رفت و برگشت فقط ۵۲۰ هزار تومان (قابل توجه همکاران محترم به منظور برنامه ریزی و طراحی پکیج تور، این نرخ تا پایان بهار ۱۳۹۴ اعتبار دارد)

پرواز یک طرفه از استانبول به مقصد تهران از فرودگاه آتاترک استانبول هر روز ساعت ۳:۵۰ صبح به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان می باشد.

نرخ های فوق ویژه آژانس های مسافرتی است ولی به کلیه مسافران عزیز که در اینترنت ما را پیدا میکنند نیز به پاس استفاده از تکنولوژی به همین نرخ تقدیم خواهد گردید.