سفر به دبی با پروازهای مدرن و ۵ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط ۴۹۹ تومان

سفر به دبی با پروازهای مدرن و 5ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط 499 تومان
سفر به دبی با پروازهای مدرن و 5ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط 499 تومان

سفر به دبی با پروازهای مدرن و ۵ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط ۴۹۹ تومان

سفر به دبی با پروازهای مدرن و ۵ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط ۴۹۹ تومان

نرخ بلیط ویژه آژانس های مسافرتی و همکاران محترم

فقط درخواست های بالای ۱۰ نفر بلیط رفت و برگشت ۴۹۹ هزار تومان

پرواز قطر

مسیر تهران دوحه دبی
بلیط تهران دبی رفت و برگشت ۴۹۹ هزار تومان
رفت از تهران ساعت ۱۲:۳۵ رسیدن به دوحه ۱۳:۱۰
حرکت از دوحه ۱۵:۰۰ رسیدن به دبی ۱۷:۱۰

پرواز قطری (قطر ایرویز) مسیر دبی دوحه تهران
برگشت از دبی ساعت ۱۶:۳۰ رسیدن به دوحه ۱۶:۴۰
حرکت از دوحه ۱۸:۵۰ رسیدن به تهران ۲۲:۲۵
بلیط رفت و برگشت تهران دبی با مبلغ ۵۵۹ هزار تومان پرواز قطری

پرواز قطری (قطر ایرویز) مسیر تهران دوحه دبی
رفت از تهران ساعت ۵:۳۰ رسیدن به دوحه ۶:۵۰
حرکت از دوحه ۷:۰۰ رسیدن به دبی ۹:۱۰

پرواز قطری (قطر ایرویز) مسیر دبی دوحه تهران
برگشت از دبی ساعت ۲۲:۳۰ رسیدن به دوحه ۲۲:۴۰
حرکت از دوحه ۰۰:۵۰ رسیدن به تهران ۰۴:۲۵

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما با شماره

۰۹۱۲۳۸۳۳۸۳۰

تماس بگیرید

سفر به دبی با پروازهای مدرن و 5ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط 499 تومان

سفر به دبی با پروازهای مدرن و ۵ستاره هواپیمایی قطر ایر ویز رفت و برگشت فقط ۴۹۹ تومان